svet.her

Splinter Cell

Počas hrania stlač [F2], zapne sa konzola do ktorej môžeš písať nasledujúce kódy.

Kód vždy potvrď klávesom [Enter].


health - plné zdravie

invincible 0/1 - zapne/vypne god mód

invisible 0/1 - zapne/vypne neviditeľnosť

playersonly 0/1 - zmrazenie všetkých nepriateľov

ammo - doplní muníciu

ghost - prechádzanie stenami

fly - lietanie

walk - vypne lietanie a prechádzanie stenami

stealth - zobrazí aký si tichý

killpawns - všetci nepriateľia zmiznú

summon [predmet] - pridá zadaný predmet


Zoznam predmetov:

-----------------

Predmety použiteľné s kódom summon:

echeloningredient.ecamerajammer

echeloningredient.echemflare

echeloningredient.edisposablepick

echeloningredient.ediversioncamera

echeloningredient.ef2000

echeloningredient.eflare

echeloningredient.efraggrenade

echeloningredient.elasermic

echeloningredient.elockpick

echeloningredient.emedkit

echeloningredient.erappellingobject

echeloningredient.eringairfoilround

echeloningredient.esmokegrenade

echeloningredient.estickycamera

echeloningredient.estickyshocker

echeloningredient.ethermalgoggle

echeloningredient.ewallmine


Cheaty pre DEMO verziu:

-----------------------

Počas hrania stlač [TAB], zapne sa konzola do ktorej môžeš písať nasledujúce kódy.

Kód vždy potvrď klávesom [Enter].


health - pridá zdravie

invisible 1 - zapne neviditeľnosť

invisible 0 - vypne neviditeľnosť

ammo - doplní muníciu

fly - lietanie

ghost - prechádzanie stenami

walk - vypne lietanie a prechádzanie stenami

playersonly - zmrazenie všetkých nepriateľov

killpawns - všetci nepriateľia zmiznú

stealth - zobrazí aký si tichý