svet.her

The Sims2

V hre stlač [Ctrl]+[Shift]+[C], otvorí sa okno do ktorého môžeš písať nasledujúce

kódy. Cheat vždy potvrď klávesom [Enter].


Hlavné cheaty:

--------------

Kaching – pridá na účet 1 000 simoleonov

Motherlode - pridá 50 000 simoleonov

expand - otvorí / zatvorí cheatovacie okienko

Autopatch on/off – hra sama automaticky vyhľadáva patche

Moveobjects on/off – presúvanie objektov

Aging on/off – zapne/vypne starnutie simov

Vsync on/off – vypnutie zrýchli grafiku ale aj množstvo grafických chýb

StretchSkeleton # - zmena veľkosti sima (normálna veľkosť je 1)

faceBlendLimits on/off - odstránenie limitov pri vytváraní tváre dieťaťa

help - vypíše všetky cheaty

help [meno_cheatu] - vypíše informácie o danom cheate

exit - zatvorí cheatovacie okienko

slowMotion # - zmení rýchlosť hry (# môže byť 0 až 8)


Susedské cheaty:

----------------

Deleteallcharacters – vymazanie všetkých simov v susedstve

Terraintype desert/temperate – môže byť použité len v pohľade na susedstvo

a prepína medzi dvoma typmi terénu


Filmárske cheaty:

-----------------

boolProp enablePostProcessing true - zapne môžnosť používania nasledujúcich kódov:


Bloom [r] [g] [b] [x] - všetko rozmaže (r, g, b môžu byť 0 - 255, x je rozostrenie)
filmgrain # - zrnitý efekt (# je intenzita zrnenia od 0.1 nahor)
letterbox # - širokouhlá scéna (# môže byť od 0.0 do 0.4)
vignette [súr. X] [súr. Y] [x] - rozostrenie smerom od súradníc X, Y
(x určuje rozostrenie od 0.0 do 1.0)